Dusjvegger

fastfelt + rett

fastfelt + leddet

nisjedør - rett

nisjedør - leddet